วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวประจำวัน

เมื่อ 9 ธ.ค.61 นายจงรักษ์  พวงวิภาต  รอง หส.ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรัก
ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 9 ธ.ค.61  นายจงรักษ์  พวงวิภาต  รอง หส.ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน "วันกรรณสูต"
ณ อนุสาวรีย์โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 14 พ.ย.61 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์ ผช.หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดแห่งฝนหลวง
 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 11 พ.ย.61 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์ ผช.หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมวางพวงมาลา เพื่อคารวะแด่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ
ซึ่งได้เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
เมื่อ 8 มิ.ย.61 พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช  ผู้อำนวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ 
ได้เดินทางรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี 
ด้านการดำเนินงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน จากนั้น ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ 
ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทน
ทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน
ทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย และในเวลา 13.30 น. 
ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึก 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว 
ณ บ้านพักในจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 7 มิ.ย.61 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงาน
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี โดยในเวลา 17.30 น. 
ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงสำนักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี เพื่อพบปะและให้โอวาท
แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
และพื้นที่ใกล้เคียง 
เมื่อ 26 เม.ย.61 นายประพันธ์  เทศถา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. เดินทางไปร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ
ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 25 เม.ย.61 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.พ. และ อผศ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
โดย พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 
เมื่อ 25 เม.ย.61 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์  ผช.หส.ผศ.ส.พ.
เป็นผู้แทน อผศ. ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันแอนแซค
ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 23 เม.ย.61 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์ ผช.หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.  เดินทางไปเยี่ยม พลฯ สิงห์  คำมนตรี
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 004043/39
อยู่บ้านเลขที่ 48 ม.5 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง
ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เมื่อ 6 เม.ย.61 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์ ผช.หส.ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 27 มี.ค.61 นายประพันธ์  เทศถา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
ณ วัดเขาศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 2 มี.ค.61 นายประพันธ์  เทศถา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
เมื่อ 23 ก.พ.61 ผศ.ส.พ. จัดประชุมแกนนำเครือข่ายระดับอำเภอ
ของจังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดอ่างทอง 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เมื่อ 20 ก.พ.61 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เป็นตัวแทน นายก สมศ. มอบบ้านพักอาศัยให้กับ พล ฯ มานิต  เสือสด  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.206977/31 
บ้านเลขที่ 124 ม.16 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี
โดยได้สนับสนุนการก่อสร้างโดย พัน ซบร.กรม.สน.พล.ร.9, อบต.หนองปรือ
ผู้ใหญ่อำพล  เล็กมนตรา หมู่ 16 บ้านหนองไม้ 
พลตรี วสุ  เจียมสุข  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี นายณรงค์  รักร้อย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยทหาร ส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ 
สมาคม ชมรม และบุคคลต่าง ๆ ร่วมพิธีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตสุพรรณบุรี จัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน 
เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก เพื่อระลึกถึงวีรกรรม
ของทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตเป็นชาติพลี ภายในงานได้มีพิธีวางพวงมาลา 
และพิธีสวนสนามของหน่วยทหาร
เมื่อ 12 ส.ค.60 นางสาวกาญจนา  ชังขำ  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 28 ก.ค.60 นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์ ผช.หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 11 ก.ค.60 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.ฑ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 9 มิ.ย.60  นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
แกนนำเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอทองผาภูมิ
เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม โครงการ " ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ร.9"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุล 
ณ เทศบาลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 6 มิ.ย.60 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางบังอร  กานต์ดา  ภรรยา พ.ท.ปรีชา  กานต์ดา
อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดกาญจนบุรี 
ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
ออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อ 14 มี.ค.60 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 9 นำโดย 
พ.อ. อนิรุจน์  ดิษฐประชา  รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9(1)
จัดบรรยายสิทธิให้กับกำลังพลของหน่วยก่อนปลดประจำการ 
เมื่อ 18 ม.ค.60 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ. เป็นผู้แทน ผอ.อผศ.  
พร้อมจัดพนักงาน ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พล.อ.อ. ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี 
เป็นผู้แทนพระองค์ วางพานประดับพุ่มดอกไม้ 
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 
 
เมื่อ 5 ม.ค.2560 นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เดินทางเข้าอวยพร พล.ต.อภิชาติ  สุขแจ่ม  ผบ.มทบ.17 / หส.ผศ.ส.พ. 
พ.อ. นฤดล  ท้าวฤทธิ์  รอง ผบ.มทบ.17(1)
พ.อ. เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล รอง ผบ.มทบ.17(2)
พ.อ. ธารา  เจนตลอด  เสนาธิการ มทบ.17
พล.ต.วุฒิชัย  นาควานิช  ผบ.พล.ร.9
พ.ท.วสันต์  วุฒิวโรดม ผบ.ร.29 พัน.2
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี  
จัดประชุมร่วมระหว่าง อผศ. กับ สัสดี และแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  อ่างทอง
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 16 ธ.ค.59 คณะแม่บ้าน สมศ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. เดินทางเยี่ยมเยียน
ทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  4 ราย คือ 
พลฯ ทรง  นูมหันต์  บ้านเลขที่ 131/1 ม.3 ต.ทุ่งกระบำ อ.เลาขวัญ,  
พลฯ ชูศักดิ์  สุขเพิ่ม  บ้านเลขที่57 ม.2  ต.หนองรี  อ.บ่อพลอย,  
พลฯ สวง  พูลสวัสดิ์  บ้านเลขที่ 202/15 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี  
พลฯ จำเริญ  จอมวัน  บ้านเลขที่ 22/2 ม.6  ต.พระแท่น  อ.ท่ามะกา  จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 9 ธ.ค.59 นางสาวกาญจนา  ชังขำ  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.พ.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันกรรณสูต" ครบวาระ
การก่อตั้งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ครบ 118 ปี และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของ 
พระยาสุนทรบุรี (อี๊ กรรณสูต) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ก่อตั้งละจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ณ อนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เมื่อ 5 ธ.ค.59  นางสาวกาญจนา  ชังขำ  หัวหน้างานสนับสนุ ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 1 ธ.ค.59  นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์  ผช.หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
เมื่อครบปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 11 พ.ย.59  นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา เป็นวันที่ระลึกทหารอาสา
ที่เสียชีวิตในคราวสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา ตั้งอยู่ในบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
เมื่อ 28 ต.ค.59  นายเริงศักดิ์  จันทร์สม รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.  
เข้าร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
พร้อมบรรยายสิทธิให้กับทหารก่อนปลดประจำการ จำนวน 96 ราย 
ณ ร.29  พัน.2  ค่ายสุรสีห์  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 26 ต.ค.59  นายประพันธ์  เทศถา  หัวหน้างานสงเคราะห์  ผศ.ส.พ. 
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.  เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษานอกโรงเรียน 
พร้อมมอบบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน 878 ราย 
ณ พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 20 ก.ย.59  นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  รอง หส.ผศ.ส.พ.  
นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์  ผช.หส.ผศ.ส.พ. และนางสาวศรีเพ็ญ  พรหมโชติ  
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ผศ.ส.พ. เข้ารายงานตัว 
พร้อมรับโอวาทในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อ 
พล.ต.อภิชาติ  สุขแจ่ม  ผบ.มทบ.17/หส.ผศ.ส.พ. 
เมื่อ 16 ก.ย.59  นายพีระยุทธ  ไร่ทิม  ผช.หส.ผศ.ส.พ. เป็น ผช.กบก.ฝกบ. 
ดำเนินการรับส่งหน้าที่ พร้อมแสดงความยินดีกับ นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  
รอง หส.ผศ.ส.พ. และ นางสาวประไพ  ใจสมานมิตร์  ผช.หส.ผศ.ส.พ.
ที่เลื่อนชั้นดำรงตำแหน่งที่ พร้อมปฏิบัติงาน ผศ.ส.พ.   
เมื่อ 15 ก.ย. 59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร  รอง หส.ผศ.ส.พ. เป็น หศ.ศสฝ.ฝนผ.
ดำเนินการรับส่งหน้าที่ รอง หส.ผศ.ส.พ. ให้กับ นายพีระยุทธ  ไร่ทิม  ผช.หส.ผศ.ส.พ. 
เพื่อมอบให้กับ นายเริงศักดิ์  จันทร์สม  ผช.ผอ.กบก.ฝกบ. (ระดับ 7) 
เป็น รอง หส.ผศ.ส.พ. (ระดับ 8)
เมื่อ 12 ส.ค.59 นางสาวกาญจนา  ชังขำ  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.พ. 
และพนักงาน ผศ.ส.พ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 11 ส.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. และพนักงาน ผศ.ส.พ.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ณ ด้านหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เมื่อ 31 ก.ค.59 นายพีระยุทธ  ไร่ทิม ผช.หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 
ณ ศาลาสมเด็จพระนรเศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 29 ก.ค.59 พลเอก รณชัย  มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ 
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพนักงาน ผศ.ส.พ. พร้อมเจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ. จำนวน 30 นาย 
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เมื่อ 21 ก.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. 
วางพวงมาลาของ อผศ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ. ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี 
เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา 
ณ ลานประกอบพิธีบริเวณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 18 ก.ค. 59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. เข้าร่วมงาน
วันสถาปนากรมทหารพรานที่ 14 ณ ค่ายลาดหญ้า ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 28 มิ.ย.59 พล.ต. อภิชาติ  สุขแจ่ม  ผบ.มทบ.17/หส.ผศ.ส.พ.
  พร้อมด้วยพนักงาน ฯ ร่วมพิธีประดับบ่าให้แก่ 
นางสุรนุช  บุญเพ็ง พนักงานการเงิน ผศ.ส.พ. 
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี
เมื่อ 26 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  พร้อมด้วยพนักงาน ฯ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 และทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นผู้มี
อุปการคุณต่อสำนักงานฯ และทหารผ่านศึกด้วยดีตลอดเวลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 25 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. 
พร้อมพนักงาน อผศ., ผศ.ส.พ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต 
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อ 25 เม.ย.59 นายพีระยุทธ  ไร่ทีม ผช.หส.ผศ.ส.พ. เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกวันแอนแซค (ANZAC Day) 
ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 19 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร.อ.ประมวล  บุตรดี  
บิดานางชัชฎาภรณ์  เจริญพานิชเสรี เจ้าหน้าที่สนับสนุน ผศ.ส.พ. 
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด 
ณ วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อ 21 เม.ย.59 นายประพันธ์  เทศถา  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.พ. 
เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษานอกโรงเรียน และมอบบัตรทหารผ่านศึก
นอกประจำการ ณ กองพลทหารราบที่ 9 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 18 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. 
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.พ. ร่วมฟังพระอภิธรรมศพ ร.อ.ประมวล  บุตรดี  
บิดานางชัชฎาภรณ์  เจริญพานิชเสรี เจ้าหน้าที่สนับสนุน ผศ.ส.พ. 
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด 
ณ วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อ 6 เม.ย. 59  นายพีระยุทธ  ไร่ทิม ผช.หส.ผศ.ส.พ. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.พ. 
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องใน 
"วันพระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 5 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ., 
นายพีระยุทธ  ไร่ทิม  ผช.หส.ผศ.ส.พ. และ ส.ต.ธาดา  ศรีชมษร  สายตรวจ รปภ. 
เป็นตัวแทน อผศ. วางหรีดเคารพศพ 
นายวิรัช  วงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ รปภ.สปภ.อผศ. ซึ่งเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อ 2 เม.ย.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อม ส.ต.ธาดา  ศรีชมษร 
สายตรวจ สปภ.อผศ.ประจำเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 
รวมกับสมาชิกสายใจไทยจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 3 มี.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. และพนักงาน ผศ.ส.พ.
ไปต้อนรับ พล.อ. รณชัย  มัญชุสุนทรกุล ผอ.อผศ. และคณะผู้บริหาร 
ในโอกาสนำสื่อมวลชนตรวจโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 29 ก.พ.59 พล.ต.อภิชาติ  สุขแจ่ม  ผบ.มทบ.17/หส.ผศ.ส.พ. 
ตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อรับทราบภารกิจและมอบนโยบายการปฏิบัติให้กับพนักงาน
และลูกจ้างนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการนี้ นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร  
รอง หส.ผศ.ส.พ. ได้บรรยายสรุปภารกิจของหน่วย และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป 
ณ ห้องประชุมสำนักงาน เสร็จแล้ว หส.ผศ.ส.พ. ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน
พนักงานและลูกจ้างทุกคน
เมื่อ 18 ม.ค.59 นายพีระยุทธ  ไร่ทิม  ผช.หส.ผศ.ส.พ. เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. 
วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ของ อผศ. พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ฝสส., ฝอส. 
และ ผศ.ส.พ. โดยมี พล.ร.อ. ชุมพล  ปัจจุสานนท์ ร.น. องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี
เมื่อ 9 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความสนใจจากเยาวชน 
และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
เมื่อ 8 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เข้าขอพรปีใหม่ คุณทนงค์  ฉิมพันธ์  
เมื่อ 7 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. มอบองค์พระหลักเมืองจำลอง แก่ นายศักดิ์  สมบุญโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี 
เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อ 7 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
อวยพรปีใหม่ให้กับ รปภ.สปภ. ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี  
เมื่อ 6 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
เข้าขอพรปีใหม่ นายศักดิ์ชัย  สถิตสวรรยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ 
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 เมื่อ 5 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.
เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. มอบองค์พระหลักเมืองจำลอง แก่ นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี 
เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมขอพร สวัสดีปีใหม่สัสดีจังหวัดอ่างทอง 
และ ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดอ่างทอง
     เมื่อ 4 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.   เป็นผู้แทน ผอ.อผศ. มอบองค์พระหลักเมืองจำลองแก่ ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี/ที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่
     เมื่อ 4 ม.ค.59 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. เข้าขอพรปีใหม่ นายพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
      เมื่อ 24 ธ.ค.58 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. จัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่ และสัสดี       โดยมี พล.ต. อภิชาติ  สุขแจ่ม ผบ.มทบ.17 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ       ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
      เมื่อ 19 ธ.ค.58 นายนิวัฒน์  ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ.    ร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง ผศ.เขต และนิคมฯ ในกลุ่มภาคกลาง  "ศรีราชาเกมส์" ณ พัน.สอ.12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จว.ชลบุรี 
เมื่อ 5 ธ.ค.58 นายพีระยุทธ  ไร่ทิม  ผช.หส.ผศ.ส.พ. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.พ. 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี